Tietosuojaseloste

Käyttäjä hyväksyy tämän tietoselosteen ehdot käyttämällä yrityksen Digiaste tmi palveluita. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Yrityksen Digiaste tmi palveluita.

1. Rekisterinpitäjä ja rekisteriasioita hoitava henkilö
Digiaste
Manttaalitie 15
37500 Lempäälä
Yritystunnus: FI3013605-6

Miska Tukiainen
Puh: +358 (0)45 254 3050
Sähköposti: miska(at)digiaste.fi

2. Kerättävät tiedot ja käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja kerätään ja tallennetaan palveluiden käsittelyä ja toimitusta varten, sekä liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen.
Tallennamme nimen, osoitteen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron sekä IP-osoitteen.

Rekisterissä voidaan käsitellä koulutuksen ja/tai palvelun varanneita yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja: laskutus- ja perintätiedot.

3. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityyn liittyviä tietoja kerätään ja tallennetaan heiltä itseltään palvelun varauksen yhteydessä, asiakaspalvelun yhteydessä sekä muutoin suoraan häneltä itseltään.

4. Tietojen luovutukset
Tässä tietosuojaselosteessa todettujen seikkojen ohella luovutamme henkilötietoja ainoastaan lainsäädännön sen salliessa tai velvoittaessa. Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat Digiaste Tmi:n asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Digiaste Tmi:n käyttötarkoitusten kanssa. Noudatamme huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsittelytapaa käsitellessämme tai luovuttaessamme henkilötietoja.

5. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

6. Evästeet ja Matomo Analytics
Verkkosivustomme hyödyntää toiminnassaan evästeitä.

Eväste on sivustolla vierailevan käyttäjän selaimelle lähetettävä pieni tekstitiedosto, jota sivusto käyttää mm. kävijän tunnistamiseen ja lomakkeiden toimintoihin.

Sivustomme hyödyntää Matomo Analytics-palvelua, joka on 100% avoimeen lähdekoodiin perustuva verkkoanalysointi palvelu. Matomo Analytics käyttää evästeitä parantaakseen sivuston käytön analysointia ja kerätäkseen sivuston käyttäjästä anonymisoitua dataa, jota ei voi yhdistää muihin henkilötietoihisi. Matomo Analytics ei lähetä evästeiden tuottamaa tietoa verkkosivuston käytöstä ulkopuolisille palvelimille, vaan data säilyy Digiasteen sivuston palvelimella ja se on ainoastaan Digiasteen nähtävillä.

Jos et halua hyväksyä evästeitä, voi kytkeä ne pois selaimesi selainasetuksista. Huomioithan, että sivustolla vierailevien käyttäjien katsotaan hyväksyvän evästeiden käytön, ellei niitä ole poistettu käytöstä käyttäjän toimesta.

Käyttäessäsi Digiasteen verkkopalveluita, hyväksyt, että Digiaste kerää ja käsittelee tietojasi edellä mainitulla tavalla.

7. Rekisterin suojaus
Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muin tietoturvan toimialalla yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on asiattomilta pääsy estetty.
Ainoastaan yksilöidyillä rekisterinpitäjän ja sen toimeksiannosta ja lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin rekisterinpitäjän myöntämällä käyttöoikeudella.

8. Tietojen tarkistaminen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle ja sen on oltava kirjallinen ja allekirjoitettu. Tarkastuspyyntö voidaan tehdä myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona henkilöllisyyden varmentamalla.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteys rekisterinpitäjään.

9. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Digiaste Tmi kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Digiaste Tmi suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

Päivitetty 13.01.2021

Voit halutessasi kytkeä pois yksilöivän datan keräämisen klikkaamalla alla olevaa laatikkoa